Jesaja 40:31, Mensen die op de Heer vertrouwen, zullen hun kracht vernieuwen. Ze zullen opstijgen met vleugels als arenden. Ze zullen rennen maar niet moe worden. Ze zullen verder lopen en niet uitgeput raken.

Arenden zijn meesters in het navigeren door verschillende weersomstandigheden, inclusief stormen. Als ze echter geconfronteerd worden met een storm, kunnen ze hun vliegtechnieken zo aanpassen om ermee om te gaan. Ze gebruiken de thermische luchtstromen om te zweven en te stijgen zonder veel energie te verbruiken. Het is zelfs zo dat ze hun vlucht zo kunnen aanpassen op een manier dat ze de wind benutten om zelfs op grote hoogtes te kunnen zweven terwijl ze wachten op gunstige weersomstandigheden.

Net zoals een arend zich niet laat tegenhouden door een storm, kunnen wij in Jezus Christus ook leren om vastberaden te blijven, ons vertrouwen op Hem te stellen en standvastig te blijven in ons geloof in Hem, zelfs in moeilijke tijden. Dit betekent niet dat verdriet, verlies, ziekte, pijn, eenzaamheid enz. ons bespaard zullen blijven in de stormen van het leven, maar dat we kunnen vertrouwen op Gods beloftes in de bijbel met de hulp, kracht en bescherming van de Heilige Geest die in ons is, zodat we ons door deze moeilijke periodes heen kunnen laten navigeren zwevend op de thermische luchtstromen van de Heilige Geest zodat we kunnen zweven op Zijn Kracht totdat de storm weer geluwd is.

Arenden staan erom bekend dat ze hun jongen stimuleren om te leren vliegen door hen te laten oefenen in het nest en door hen aan te moedigen om hun vleugels te gebruiken. Dit proces omvat het aanmoedigen van de jongen om hun grenzen te verleggen en hun vaardigheden te ontwikkelen. Als de jongen klaar zijn om te vliegen, zullen ze vaak hun eerste vlucht vanuit het nest maken.

Als een jonge arend echter moeite heeft tijdens zijn eerste vluchten, zullen de ouders in de buurt zijn om hen te begeleiden en te beschermen. Zo kunnen ze hun jongen helpen als ze dreigen te vallen.

Zo is God onze vader ook altijd dichtbij in ons leven en zal ons niet tepletter laten vallen als we dreigen in te storten.

Jesaja 40:31 is niet zomaar een vers voor mij; het is een bron van kracht, hoop en moed die me door mijn donkerste dagen van mijn leven heen navigeert. Dit vers is voor mij een fundament waarop ik stevig kan staan. Het herinnert me eraan dat zelfs wanneer mijn eigen kracht tekortschiet en mijn moed begint te wankelen, er altijd een bron van vernieuwde kracht is waar ik uit kan putten. Door mijn hoop te vestigen op God, vind ik steeds weer de kracht om te blijven doorzetten. Door alle moeilijkheden heen weet ik dat Gods genade mij draagt. Jesaja 40:31 is meer dan alleen wat woorden op papier; het is een belofte die mijn ziel voedt en me inspireert om te blijven geloven, vertrouwen en krachtig persoonlijk te groeien zelfs te midden van de grootste uitdagingen.

In deze gebroken wereld die wordt gekenmerkt door onrecht, verlies, oorlog, pijn, misbruik, hopeloosheid, eenzaamheid, enz., kan het soms moeilijk zijn om hoop te vinden. Maar te midden van alle chaos en duisternis staat het tijdloze en inspirerende vers uit Jesaja 40:31 als een baken van hoop en kracht:

“Mensen die op God vertrouwen, zullen hun kracht vernieuwen. Ze zullen opstijgen met vleugels als arenden. Ze zullen rennen maar niet moe worden. Ze zullen verder lopen/gaan en niet uitgeput raken”.

Dit vers is niet slechts een mooie passage uit de Bijbel, maar een levende belofte die je uitnodigt om je vertrouwen te stellen op de Eeuwige God en je te laten vullen door Zijn woorden uit de bijbel en de kracht van Zijn Heilige Geest die zelfs te midden van de moeilijkste omstandigheden een bron is waar je uit mag en kan putten.

Maar hoe kunnen we Jesaja 40:31 integreren in ons dagelijks leven, zodat het een bron van kracht en hoop wordt, zelfs in de meest uitdagende tijden?

Laten we eens kijken hoe de principes van Acceptance and Commitment Training/Therapy (ACT) ons hierbij kunnen helpen.

Acceptatie:

Het eerste aspect van ACT, acceptatie, is van cruciaal belang bij het doorleven van Jesaja 40:31. Het vraagt ons om onze ervaringen, hoe pijnlijk ze ook zijn, niet te vermijden door er tegen te vechten of te vluchten of ons er door te laten verlammen maar er juist naar te kijken zonder oordeel. Dit betekent dat we ons bewust worden van onze gedachten en gevoelens, zelfs als ze ons lijken te overspoelen met angst, verdriet of wanhoop. In plaats van te vechten tegen deze emoties, leer je om ze te accepteren. Weet dat emoties komen maar ook weer gaan, laat dat een geruststelling voor je zijn. Ze zijn een natuurlijk onderdeel van ons leven.

Dus wie hopen op de HEER krijgen nieuwe kracht: zij lopen, maar worden niet moe, zij rennen, maar raken niet uitgeput.

Commitment:

Het tweede aspect van ACT, commitment, roept ons op tot actie in overeenstemming met onze diepste waarden en verlangens. Jesaja 40:31 herinnert ons eraan dat we geroepen zijn om ons leven te leiden met vastberadenheid, moed en toewijding, zelfs te midden van moeilijkheden. Dit betekent dat we actief streven naar een leven dat in lijn is met wat voor ons echt van belang is, zelfs als we geconfronteerd worden met (zware) tegenslag, verdriet en pijn.

Aandacht training:

Het derde aspect van ACT, aandacht training. Het nodigt ons uit om ons bewust te worden van het huidige moment, zonder te oordelen. Jesaja 40:31 herinnert ons eraan om te wachten op de God en Zijn kracht te ontvangen, zelfs te midden van onze zwakheid. Aandacht training helpt ons om ons open te stellen voor Gods aanwezigheid en leiding in ons leven, zelfs in de donkerste momenten.

Door Jesaja 40:31 te integreren met de principes van ACT, kunnen we een leven leiden dat gevuld is van hoop, kracht en betekenis, zelfs te midden van de gebrokenheid van deze wereld. We kunnen leren om onze ervaringen te accepteren, vastberaden actie te ondernemen in lijn met onze waarden, en ons bewust te worden van Gods aanwezigheid in ons leven. En terwijl we dat doen, mogen we vertrouwen op de belofte dat zij die hopen op de God, nieuwe kracht zullen ontvangen, en dat ze zullen lopen en rennen zonder moe te worden, zelfs in de moeilijkste tijden.

Heb je naar aanleiding van dit blog behoefte om hier eens verder over te willen praten neem dan gerust contact met me op.

 

Contact

Praktijkadres: Laurierberg 28, 4708 LC Roosendaal

E-mailadres: esther@veganvitaal.nl

Telefoonnummer: 06 12837688