Krachtige innerlijke groei...

Mijn geloof in Jezus Christus vormt de kern van mijn bestaan. Ik heb het verlangen om iets te schrijven over het boekje:  “Hij maakt mijn voeten als der hinden”.

Ik heb heel veel steun gehad (en nog steeds) aan dit boekje in mijn geloofsleven. Het geeft mij kracht juist wanneer het moeilijk wordt. We leven in een gebroken wereld waar we worstelen met onrecht, ziekte, verlies, rouw, manipulatie, verdriet, pijn, misbruik, oorlog en ga zo nog maar even door, om soms moedeloos van te worden en niemand ontkomt eraan.

Het christelijke boekje “Hij maakt mijn voeten als der hinden” ontleent zijn titel aan Psalm 18:34 in de Bijbel, waar staat: “Hij maakt mijn voeten zo behendig als die van een hinde. zelfs op de hoogste toppen zorgt Hij dat ik stevig sta” (basis bijbel). Het boekje is een allegorische vertelling en vertelt het verhaal zo dat de personages en gebeurtenissen niet alleen zichzelf vertegenwoordigen, maar ook boodschappen symboliseren. De personages worden benoemd als Angst-en-beven, verdriet en Lijden. Angst-en-beven woont in Vreesdorp met haar familie De Vrees. Het verhaal heeft een diepere betekenis dan alleen wat er letterlijk gebeurt.Deze krachtige beeldspraak heeft een diepe betekenis en kan ook worden geïnterpreteerd in het kader van Acceptance and Commitment Training (ACT), een benadering die gericht is op psychologische flexibiliteit en persoonlijke groei. Laten we eens kijken hoe dit boekje jou in je geloof kan laten groeien en hoe ACT-principes ermee verbonden kunnen worden.

De Symboliek van “Hij maakt Mijn voeten als der hinden”

De vergelijking van onze voeten met die van hinden symboliseert kracht, behendigheid en vastberadenheid. Net zoals een hinde op moeilijk terrein haar weg vindt, worden we aangemoedigd om standvastig te zijn in geloof en veerkracht te tonen in uitdagingen en te streven naar geestelijke groei en vervulling.

Jezus als de Goede Herder

Het boekje verwijst naar Jezus als de Goede Herder, een geliefd beeld voor een Christen. Jezus leidt en beschermt Zijn volgelingen. Zijn leiderschap, zorg, kracht en troost zijn van levensbelang.

De verbinding met ACT

  • Acceptatie van moeilijkheden: ACT moedigt aan om pijnlijke gedachten en emoties te accepteren zonder ertegen te vechten. Het boekje herinnert Christenen eraan dat God hen kracht geeft met behulp van de Heilige Geest om door moeilijke tijden te gaan, net zoals een hinde behendig blijft op moeilijk begaanbaar ruw terrein, zoals rotsen en diepe afgronden in de bergen.
  • Aandacht training en focus op waarden: ACT benadrukt het belang van aandacht training en het leven volgens je diepste waarden. Het boekje stimuleert Christenen om gefocust te blijven op Gods principes van liefde, vergeving en dienstbaarheid.
  • Toegewijd groeien: ACT moedigt toewijding aan, in acties die in lijn liggen met je waarden. Het boekje inspireert Christenen om te groeien in geloof, hoop en liefde, geleid door Jezus als de Goede Herder.
  • Flexibiliteit en veerkracht: ACT leert je flexibel te worden in je denken en je gedrag. Het boekje herinnert een Christen eraan dat kracht en veerkracht voortkomen uit je relatie met Jezus en Zijn leiding in je leven.

Door de principes van ACT te verbinden met de inzichten uit het boekje, kunnen Christenen een dieper begrip krijgen van hun innerlijke kracht, en groei op hun Christelijke reis. De combinatie van psychologische flexibiliteit en vastberadenheid in je geloof in God, Jesus Christus en de Heilige Geest opent de deur naar een leven van diepe verbondenheid, vervulling en dienstbaarheid, geleid door de liefdevolle hand van Jezus, de Goede Herder.

Als christelijke ACT- coach kunnen we samen op weg gaan door dit prachtige boekje, op zoek naar diepe levenslessen van onschatbare waarde.

Heb je naar aanleiding van dit blog behoefte om hier eens verder over te willen praten neem dan gerust contact met me op.

Contact

Praktijkadres: Laurierberg 28, 4708 LC Roosendaal

E-mailadres: esther@veganvitaal.nl

Telefoonnummer: 06 12837688