Wij mensen zijn van nature trots op onze prestaties, overtuigingen en onze identiteit. Deze trots kan echter een obstakel vormen voor het erkennen van echtheid en waarheid. Laten we hier eens op inzoomen.

Identiteit en Zelfbeeld:

Trots is nauw verbonden met ons zelfbeeld en onze identiteit. Wanneer onze overtuigingen of acties in twijfel worden getrokken, kan dit ons zelfbeeld aantasten. We willen ons graag identificeren als goede, competente en betrouwbare individuen. Daarom kan het toegeven van fouten of onjuistheden ons zelfbeeld bedreigen, waardoor we vasthouden aan trots in plaats van de waarheid.

Angst voor Oordeel:

De angst voor negatief oordeel van anderen kan ook een rol spelen bij trots. We zijn bang dat anderen ons minder zullen respecteren of bewonderen als we toegeven dat we fout zaten. Deze angst kan ons motiveren om vast te houden aan trots, zelfs als dit betekent dat we de waarheid negeren.

Emotionele Investering:

Soms hebben we zoveel geïnvesteerd in een bepaalde overtuiging, actie of een idee dat het moeilijk is om deze los te laten, zelfs als we geconfronteerd worden met bewijs van het tegendeel. Onze emotionele investering in trots kan ons verblinden voor de waarheid.

Groepsdruk en Sociale Normen:

Trots kan ook versterkt worden door groepsdruk en sociale normen. Als onze trots verweven is met de identiteit van een groep waartoe we behoren, kan het toegeven van fouten of onwaarheden niet alleen ons eigen zelfbeeld aantasten, maar ook de reputatie van de groep schaden. Dit kan leiden tot een collectieve ontkenning van de waarheid om de cohesie en de trots van de groep niet te beschadigen.

Cognitieve Dissonantie:

Wanneer er een kloof ontstaat tussen onze overtuigingen en de realiteit, ervaren we cognitieve dissonantie, een ongemakkelijk gevoel van spanning. Om deze spanning te verminderen, kunnen we ervoor kiezen om vast te houden aan onze trots in plaats van de waarheid te accepteren. Dit stelt ons in staat om onze innerlijke consistentie te behouden, zelfs als dit betekent dat we de realiteit moeten verdraaien of negeren.

Zelfrechtvaardiging:

Trots kan dienen als een mechanisme voor zelfrechtvaardiging. We rechtvaardigen onze acties, overtuigingen en beslissingen om ons goed te voelen over onszelf. Het erkennen van fouten of onwaarheden zou betekenen dat we ons zelfbeeld moeten herzien en mogelijk schuldgevoelens moeten ervaren. Om deze ongemakkelijke emoties te vermijden, kunnen we ervoor kiezen om vast te houden aan trots, zelfs als dit betekent dat we de waarheid verdoezelen.

Breken met trots kan een uitdagend proces zijn, maar het is zeker mogelijk. Hier zijn een paar stappen die kunnen helpen:

 1. Zelfbewustzijn ontwikkelen: Het begint met bewustwording van je trots en hoe het je gedachten, gevoelens en gedrag beïnvloedt. Probeer je bewust te worden van momenten waarop trots een rol speelt in je reacties en beslissingen.
 2. Zelfreflectie: Neem de tijd om eerlijk naar jezelf te kijken en je trots te onderzoeken. Vraag jezelf af waarom je zo trots bent op bepaalde aspecten van jezelf of je leven. Identificeer ook situaties waarin trots je mogelijk heeft belemmerd of schade heeft toegebracht.
 3. Nederigheid cultiveren: Werk aan het cultiveren van nederigheid als tegenwicht voor trots. Dit betekent erkennen dat niemand perfect is en dat we allemaal fouten maken en dingen hebben om van te leren. Sta open voor het accepteren van feedback en het leren van anderen.
 4. Kwetsbaarheid omarmen: Durf kwetsbaar te zijn en jezelf open te stellen voor anderen. Dit betekent dat je jezelf toestaat om je fouten en tekortkomingen te tonen zonder bang te zijn voor oordeel of afwijzing. Kwetsbaarheid kan krachtig zijn en echte verbindingen met anderen mogelijk maken.
 5. Flexibiliteit: Wees bereid om flexibel te zijn in je overtuigingen en standpunten. Trots kan ervoor zorgen dat we vasthouden aan onze opvattingen, zelfs als er bewijs is dat ze onjuist zijn. Sta open voor nieuwe ideeën en perspectieven, en wees bereid om je standpunten indien nodig aan te passen.
 6. Empathie ontwikkelen: Probeer de wereld te zien vanuit het perspectief van anderen en empathie te tonen voor hun standpunten en gevoelens. Dit kan helpen om de barrières van trots af te breken en meer verbondenheid en begrip te creëren.
 7. Dankbaarheid: Richt je aandacht op wat je hebt bereikt met de hulp van anderen en wees dankbaar voor hun bijdragen. Dankbaarheid kan helpen om trots in perspectief te plaatsen en ons eraan herinneren dat we anderen nodig hebben.

Waardenonderzoek binnen Acceptance and Commitment Training/Therapy (ACT) kan ons helpen onze trots te erkennen en meer authentiek te worden. Hier is hoe we dit kunnen aanpakken:

 1. onderzoeken van onze Trots: Het eerste wat we kunnen doen, is ons bewust worden van de rol die trots speelt in ons leven. Dit kan inhouden dat we nadenken over situaties waarin onze trots opkomt, zoals momenten waarop we ons bedreigd voelen, ons ego wordt gekrenkt, of wanneer we bang zijn om gezichtsverlies te lijden.

 2. Reflecteer op de Oorsprong: Vervolgens kunnen we onderzoeken waar onze trots vandaan komt. Zijn er bepaalde overtuigingen, ervaringen of conditioneringen die hebben bijgedragen aan het ontstaan ​​van onze trots? Door de diepere oorzaken van onze trots te begrijpen, kunnen we meer inzicht krijgen in hoe het onze gedachten en gedragingen beïnvloedt.

 3. Verbind met Waarden: Het volgende is om verbinding te maken met onze waarden. Wat zijn de dingen die echt belangrijk voor ons zijn in het leven? Waarden fungeren als een kompas dat ons richting geeft en ons helpt beslissingen te nemen die in lijn zijn met wie we werkelijk willen zijn, los van onze trots.

 4. Onderzoek de Impact: We kunnen reflecteren op hoe onze trots onze waarden en onze relaties beïnvloedt. Heeft onze trots ons ervan weerhouden om eerlijk te zijn, empathisch te zijn of onze kwetsbaarheid te tonen? Door de impact van onze trots op ons leven te onderzoeken, kunnen we gemotiveerd raken om verandering aan te brengen.

 5. Maak een Plan: Tot slot kunnen we een plan maken om onze trots los te laten en meer authentiek te worden. Dit kan onder meer met het toepassen van aandacht training en defusietechnieken om afstand te kunnen leren nemen van onze trots en het herkennen van kansen om onze waarden in de praktijk te brengen, zelfs als dat betekent dat we ons ego opzij moeten zetten.

Heb je naar aanleiding van dit blog behoefte om hier eens verder over te willen praten neem dan gerust contact met me op.

Contact

Praktijkadres: Laurierberg 28, 4708 LC Roosendaal

E-mailadres: esther@veganvitaal.nl

Telefoonnummer: 06 12837688